27 april 2021

Wij zijn ontzettend trots op ons bestuurslid en verbandmeester Anton Arnold!

Hij ontving een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd Anton!

8 april 2021

 

Ook al zijn we het afgelopen jaar tot weinig activiteiten gekomen, we zijn er geen minder actieve vereniging door! Normaal vind rond deze tijd de Algemene Ledenvergadering plaats waar we onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Helaas is dat nog niet mogelijk maar we zijn ze zeker niet vergeten! Bij deze willen we de jubilarissen van harte feliciteren en bedankten voor jullie jarenlange inzet!

* Wijntje den Boef 45 jaar lid in 2020

* Anton Arnold 45 jaar lid in 2020

* Ton van Buren 25 jaar lid in 2020

* Jan Verhelst 15 jaar lid in 2020

* Adrie Geilings 15 jaar bestuurslid in 2020

* Corinta van de Noort 10 jaar bestuurslid in 2020

Ook in 2023 werden - tijdens onze druk bezochte jaarvergadering - de jubilarissen weer eens flink in het zonnetje gezet door onze nieuwe voorzitter Edith van de Pot.

 

Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd!