Afbeeldingsresultaat voor anbi logo

 

De EHBO vereniging St. Damianus Dinteloord is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenken en de energiebelasting.

Of een instelling een ANBI is wordt door de Belastingdienst bepaald. In verband hiermee is de vereniging verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren, zoals het fiscale nummer: 816520 069.

 

 

Via info@ehbodinteloord.nl kunt u desgewenst het financieel jaarverslag opvragen