Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Interim-voorzitter      Mitchel de Jager voorzitter@ehbodinteloord.nl 06-46048148
Bestuurslid Michiel Eijgenhuijsen        mj.eijgenhuijsen@hotmail.nl 06-51123080
Secretaris Corinta van de Noort secretaris@ehbodinteloord.nl 06-37563306
Penningmeester Marion van Marrewijk penningmeester@ehbodinteloord.nl       06-10529100
Verbandmeester Anton Arnold anton.arnold@home.nl 06-51936673
Bestuurslid Adrie Geilings adlageilings@home.nl 06-51430870
Coördinator nieuwe opleiding Ria van Agtmaal ria.vanagtmaal@home.nl 06-18373593

 

De (herhalings)lessen worden gegeven in:

 

Adres:                           Gezondheidsgebouw Dinteloord, Westgroeneweg 47 Dinteloord

of                                   Hervormd Centrum, Westvoorstraat 16 Dinteloord

 

 

Algemeen e-mailadres:   info@ehbodinteloord.nl

Statutair gevestigd:         Roosendaalsebaan 21 Oud Gastel

Kvk                                      4028.1315

Rekeningnummer:           NL 32 RABO 0111 5920 62