Functie Naam                                         
Voorzitter      Michiel Eijgenhuijsen 06-51123080  
Coördinator evenementen Michiel Eijgenhuijsen 06-51123080  
Secretaris Corinta van de Noort 06-37563306       
Penningmeester Cees van Agtmaal  06-24740021                      
Verbandmeester                                         Anton Arnold   06-51936673      
Bestuurslid Adrie Geilings   06-51430870        
Coördinator nieuwe opleiding     Ria van Agtmaal              06-18373593          

 

 

 info@ehbodinteloord.nl

De (herhalings)lessen worden gegeven in:

 Dorpshuis Dinteloord             Westvoorstraat 3    4671 CC     Dinteloord

 

Algemeen e-mailadres:      info@ehbodinteloord.nl

Statutair gevestigd:             Roosendaalsebaan 21      Oud Gastel

Kvk                                         4028.1315

Rekeningnummer:               NL 32 RABO 0111 5920 62